Tel: +(263) 780 953 680

Email: yebo@jonaclinic.org

Address: Mayezane Business Center, Gwanda, Zimbabwe

PLAN FOR YOUR APPOINTMENT / LUNGISELEL’ UKUZA ECLINIC

Consultation Fees / Imbhadalo

Medication / Imithi

Cost varies depending on prescription / Intengo itshiyene ngamuthi ngamuthi